Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

32°

-

24

Februari

48%

31°

-

26

Mars

42%

30°

-

29

April

47%

30°

-

28

Maj

58%

30°

-

29

Juni

66%

31°

-

22

Juli

70%

32°

-

19

Augusti

78%

32°

-

12

September

70%

34°

-

12

Oktober

68%

34°

-

9

November

62%

34°

-

10

December

54%

33°

-

15