Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

32°

-

25

Februari

45%

31°

-

27

Mars

42%

30°

-

31

April

48%

30°

-

30

Maj

57%

31°

-

30

Juni

69%

31°

-

21

Juli

74%

32°

-

18

Augusti

80%

32°

-

10

September

76%

32°

-

9

Oktober

74%

32°

-

6

November

72%

32°

-

8

December

60%

32°

-

13