Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

31°

-

23

Februari

39%

31°

-

24

Mars

44%

31°

-

27

April

54%

30°

-

26

Maj

68%

31°

-

26

Juni

75%

33°

-

20

Juli

80%

34°

-

17

Augusti

77%

35°

-

12

September

72%

36°

-

11

Oktober

59%

35°

-

9

November

53%

34°

-

10

December

44%

32°

-

15