Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

32°

-

23

Februari

41%

31°

-

25

Mars

44%

31°

-

28

April

52%

31°

-

27

Maj

66%

31°

-

27

Juni

74%

33°

-

21

Juli

79%

33°

-

18

Augusti

77%

35°

-

12

September

72%

36°

-

11

Oktober

61%

35°

-

8

November

56%

34°

-

10

December

47%

33°

-

15