Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

-

13

Februari

47%

29°

-

13

Mars

48%

28°

-

10

April

49%

25°

-

9

Maj

49%

22°

-

10

Juni

46%

20°

-

10

Juli

53%

21°

-

9

Augusti

45%

22°

-

9

September

39%

24°

-

11

Oktober

46%

26°

-

12

November

52%

28°

-

11

December

53%

29°

-

11