Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

28°

-

21

Februari

43%

27°

-

19

Mars

45%

26°

-

18

April

47%

24°

-

13

Maj

49%

21°

-

13

Juni

43%

20°

-

13

Juli

52%

20°

-

12

Augusti

51%

22°

-

11

September

39%

23°

-

14

Oktober

42%

24°

-

16

November

46%

26°

-

15

December

45%

27°

-

19