Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

30°

-

15

Februari

42%

30°

-

14

Mars

47%

29°

-

12

April

50%

28°

-

7

Maj

48%

25°

-

6

Juni

49%

23°

-

6

Juli

50%

24°

-

5

Augusti

47%

26°

-

5

September

37%

27°

-

7

Oktober

42%

28°

-

11

November

42%

29°

-

10

December

38%

29°

-

14