Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

26°

-

26

Februari

34%

26°

-

24

Mars

35%

25°

-

24

April

37%

22°

-

18

Maj

41%

20°

-

18

Juni

39%

18°

-

16

Juli

42%

19°

-

16

Augusti

40%

21°

-

14

September

31%

21°

-

18

Oktober

32%

23°

-

20

November

36%

24°

-

20

December

33%

25°

-

25