Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

31°

-

30

Februari

31%

31°

-

28

Mars

30%

30°

-

31

April

36%

31°

-

30

Maj

50%

31°

-

30

Juni

62%

32°

-

22

Juli

66%

32°

-

20

Augusti

66%

32°

-

16

September

58%

32°

-

19

Oktober

54%

33°

-

18

November

50%

33°

-

18

December

44%

32°

-

25