Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

30°

29°

29

Februari

32%

30°

28°

27

Mars

29%

30°

28°

30

April

32%

30°

28°

29

Maj

41%

30°

29°

30

Juni

53%

31°

29°

25

Juli

62%

31°

29°

25

Augusti

70%

32°

29°

16

September

74%

32°

29°

12

Oktober

73%

33°

29°

9

November

66%

32°

29°

10

December

53%

32°

29°

20