Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

31°

-

27

Februari

34%

30°

-

28

Mars

29%

30°

-

31

April

31%

30°

-

30

Maj

40%

30°

-

29

Juni

54%

30°

-

19

Juli

59%

30°

-

17

Augusti

67%

31°

-

10

September

68%

32°

-

10

Oktober

64%

32°

-

10

November

66%

32°

-

11

December

54%

32°

-

17