Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

32°

-

27

Februari

35%

31°

-

28

Mars

33%

31°

-

30

April

38%

31°

-

29

Maj

51%

32°

-

30

Juni

65%

32°

-

20

Juli

68%

32°

-

18

Augusti

69%

33°

-

11

September

62%

34°

-

10

Oktober

56%

34°

-

8

November

55%

34°

-

9

December

47%

33°

-

15