Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

31°

-

27

Februari

34%

30°

-

28

Mars

30%

30°

-

31

April

33%

30°

-

30

Maj

44%

31°

-

30

Juni

58%

31°

-

20

Juli

63%

31°

-

18

Augusti

68%

32°

-

10

September

66%

32°

-

9

Oktober

62%

32°

-

7

November

63%

33°

-

9

December

52%

32°

-

15