Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

32°

-

27

Februari

35%

31°

-

28

Mars

33%

31°

-

31

April

37%

31°

-

29

Maj

50%

31°

-

30

Juni

64%

31°

-

20

Juli

67%

32°

-

18

Augusti

68%

33°

-

11

September

62%

34°

-

10

Oktober

56%

34°

-

8

November

55%

34°

-

10

December

47%

33°

-

16