Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

30°

-

24

Februari

38%

30°

-

25

Mars

41%

30°

-

28

April

50%

30°

-

26

Maj

65%

30°

-

26

Juni

75%

32°

-

19

Juli

78%

32°

-

17

Augusti

75%

34°

-

11

September

67%

35°

-

11

Oktober

53%

34°

-

9

November

48%

33°

-

11

December

41%

31°

-

16