Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

31°

-

27

Februari

34%

31°

-

28

Mars

31%

31°

-

31

April

35%

31°

-

30

Maj

47%

31°

-

30

Juni

61%

31°

-

20

Juli

65%

31°

-

18

Augusti

69%

32°

-

10

September

65%

33°

-

9

Oktober

60%

33°

-

7

November

60%

33°

-

9

December

50%

33°

-

15