Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

31°

-

26

Februari

35%

31°

-

27

Mars

34%

31°

-

30

April

40%

31°

-

29

Maj

53%

31°

-

29

Juni

66%

31°

-

21

Juli

69%

32°

-

18

Augusti

68%

33°

-

11

September

60%

34°

-

11

Oktober

52%

34°

-

9

November

52%

34°

-

10

December

45%

33°

-

16