Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

31°

-

26

Februari

36%

31°

-

28

Mars

33%

31°

-

31

April

38%

31°

-

30

Maj

49%

31°

-

30

Juni

64%

31°

-

20

Juli

68%

31°

-

18

Augusti

71%

32°

-

10

September

68%

33°

-

8

Oktober

63%

33°

-

6

November

62%

33°

-

7

December

52%

33°

-

13