Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

31°

-

26

Februari

37%

31°

-

27

Mars

37%

31°

-

30

April

43%

31°

-

28

Maj

56%

31°

-

29

Juni

70%

32°

-

20

Juli

72%

32°

-

18

Augusti

70%

34°

-

11

September

62%

34°

-

10

Oktober

52%

34°

-

8

November

51%

34°

-

9

December

44%

33°

-

15