Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

31°

-

26

Februari

34%

30°

-

28

Mars

30%

30°

-

31

April

32%

30°

-

30

Maj

44%

31°

-

30

Juni

58%

31°

-

20

Juli

63%

31°

-

17

Augusti

69%

32°

-

9

September

68%

32°

-

8

Oktober

64%

32°

-

6

November

65%

32°

-

7

December

53%

32°

-

14