Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

34°

-

22

Februari

54%

32°

-

25

Mars

50%

31°

-

29

April

50%

31°

-

28

Maj

59%

30°

-

29

Juni

63%

30°

-

23

Juli

66%

31°

-

20

Augusti

76%

33°

-

14

September

74%

34°

-

14

Oktober

72%

34°

-

10

November

70%

34°

-

10

December

62%

34°

-

15