Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

30°

-

23

Februari

47%

29°

-

26

Mars

42%

28°

-

30

April

44%

28°

-

29

Maj

52%

27°

-

29

Juni

58%

27°

-

23

Juli

61%

28°

-

20

Augusti

75%

30°

-

14

September

68%

31°

-

14

Oktober

65%

31°

-

10

November

62%

31°

-

11

December

56%

31°

-

16