Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

32°

-

20

Februari

58%

31°

-

22

Mars

55%

31°

-

26

April

56%

30°

-

26

Maj

63%

30°

-

27

Juni

66%

29°

-

23

Juli

68%

29°

-

21

Augusti

76%

32°

-

16

September

75%

33°

-

15

Oktober

71%

34°

-

11

November

71%

34°

-

11

December

63%

34°

-

15