Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

31°

-

26

Februari

34%

31°

-

23

Mars

35%

31°

-

25

April

35%

31°

-

24

Maj

35%

31°

-

24

Juni

43%

31°

-

19

Juli

50%

31°

-

17

Augusti

55%

32°

-

14

September

50%

32°

-

15

Oktober

44%

32°

-

18

November

42%

32°

-

20

December

38%

32°

-

23