Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

31%

30°

-

27

Februari

28%

30°

-

27

Mars

28%

30°

-

29

April

32%

30°

-

27

Maj

39%

31°

-

25

Juni

49%

31°

-

17

Juli

55%

31°

-

13

Augusti

59%

32°

-

9

September

56%

33°

-

9

Oktober

49%

33°

-

12

November

43%

33°

-

14

December

36%

32°

-

22