Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

32°

-

16

Februari

55%

32°

-

18

Mars

58%

32°

-

21

April

53%

30°

-

23

Maj

51%

28°

-

25

Juni

48%

27°

-

24

Juli

50%

26°

-

25

Augusti

55%

27°

-

21

September

53%

28°

-

18

Oktober

59%

30°

-

14

November

61%

31°

-

15

December

58%

32°

-

16