Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

31°

27°

17

Februari

62%

30°

28°

18

Mars

61%

31°

28°

22

April

58%

30°

28°

23

Maj

55%

29°

28°

26

Juni

50%

28°

27°

25

Juli

54%

27°

26°

26

Augusti

59%

27°

25°

22

September

59%

28°

26°

19

Oktober

64%

29°

26°

14

November

68%

30°

26°

15

December

62%

30°

26°

16