Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

63%

32°

-

17

Februari

58%

31°

-

18

Mars

59%

31°

-

22

April

55%

30°

-

23

Maj

52%

28°

-

25

Juni

48%

27°

-

24

Juli

51%

26°

-

25

Augusti

56%

27°

-

21

September

56%

28°

-

18

Oktober

63%

30°

-

14

November

66%

31°

-

14

December

60%

31°

-

16