Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

32°

-

17

Februari

61%

31°

-

18

Mars

60%

31°

-

23

April

57%

30°

-

24

Maj

54%

29°

-

26

Juni

49%

27°

-

25

Juli

52%

27°

-

26

Augusti

58%

27°

-

22

September

59%

28°

-

19

Oktober

66%

30°

-

14

November

70%

31°

-

14

December

64%

31°

-

16