Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

31°

-

16

Februari

57%

31°

-

18

Mars

59%

31°

-

22

April

55%

30°

-

23

Maj

53%

28°

-

25

Juni

49%

27°

-

24

Juli

52%

26°

-

26

Augusti

56%

27°

-

21

September

55%

28°

-

18

Oktober

61%

29°

-

14

November

64%

30°

-

15

December

60%

31°

-

16