Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

30°

27°

17

Februari

63%

30°

28°

18

Mars

62%

30°

28°

22

April

58%

30°

28°

24

Maj

56%

29°

28°

26

Juni

51%

28°

27°

25

Juli

55%

27°

26°

26

Augusti

60%

27°

25°

22

September

60%

28°

26°

19

Oktober

65%

29°

26°

14

November

69%

29°

26°

15

December

63%

30°

27°

16