Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

27°

-

24

Februari

47%

27°

-

21

Mars

50%

27°

-

19

April

56%

25°

-

12

Maj

61%

23°

-

11

Juni

59%

22°

-

9

Juli

64%

22°

-

10

Augusti

62%

23°

-

9

September

48%

24°

-

12

Oktober

47%

25°

-

17

November

47%

26°

-

18

December

41%

26°

-

22