Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

30°

-

17

Februari

45%

30°

-

15

Mars

51%

30°

-

13

April

54%

28°

-

6

Maj

56%

27°

-

5

Juni

57%

25°

-

4

Juli

60%

26°

-

4

Augusti

54%

28°

-

3

September

47%

29°

-

4

Oktober

46%

29°

-

10

November

47%

30°

-

12

December

36%

28°

-

15