Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

28°

-

21

Februari

44%

28°

-

19

Mars

50%

28°

-

16

April

54%

27°

-

10

Maj

55%

25°

-

9

Juni

57%

24°

-

7

Juli

59%

24°

-

8

Augusti

59%

25°

-

7

September

47%

26°

-

9

Oktober

44%

26°

-

14

November

46%

28°

-

16

December

37%

27°

-

19