Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

30°

-

17

Februari

50%

31°

-

15

Mars

56%

31°

-

13

April

59%

29°

-

6

Maj

62%

28°

-

4

Juni

63%

25°

-

4

Juli

67%

27°

-

3

Augusti

60%

29°

-

3

September

52%

30°

-

4

Oktober

50%

30°

-

10

November

52%

31°

-

11

December

40%

28°

-

14