Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

31°

-

16

Februari

50%

31°

-

15

Mars

55%

30°

-

13

April

58%

29°

-

7

Maj

58%

27°

-

5

Juni

59%

25°

-

5

Juli

63%

26°

-

4

Augusti

57%

28°

-

4

September

46%

29°

-

6

Oktober

52%

30°

-

11

November

51%

31°

-

11

December

42%

30°

-

15