Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

28°

-

22

Februari

50%

28°

-

20

Mars

55%

28°

-

17

April

61%

26°

-

11

Maj

65%

24°

-

10

Juni

64%

23°

-

8

Juli

68%

23°

-

9

Augusti

68%

24°

-

8

September

53%

25°

-

10

Oktober

51%

26°

-

16

November

52%

28°

-

17

December

44%

27°

-

21