Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

27°

-

25

Februari

38%

27°

-

22

Mars

38%

27°

-

20

April

41%

25°

-

14

Maj

44%

23°

-

13

Juni

45%

21°

-

10

Juli

47%

21°

-

11

Augusti

43%

22°

-

11

September

34%

23°

-

14

Oktober

33%

24°

-

18

November

35%

25°

-

19

December

31%

26°

-

23