Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

26°

-

25

Februari

45%

26°

-

22

Mars

47%

26°

-

19

April

53%

24°

-

12

Maj

58%

22°

-

11

Juni

57%

21°

-

9

Juli

61%

22°

-

10

Augusti

59%

23°

-

9

September

46%

24°

-

12

Oktober

45%

24°

-

17

November

45%

26°

-

18

December

39%

26°

-

23