Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

30°

-

20

Februari

45%

30°

-

18

Mars

50%

29°

-

16

April

53%

28°

-

10

Maj

51%

26°

-

9

Juni

52%

24°

-

8

Juli

56%

25°

-

7

Augusti

53%

27°

-

7

September

45%

27°

-

9

Oktober

45%

28°

-

14

November

47%

29°

-

14

December

37%

28°

-

18