Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

29°

-

22

Februari

47%

29°

-

20

Mars

53%

28°

-

18

April

56%

27°

-

12

Maj

56%

25°

-

11

Juni

57%

23°

-

9

Juli

61%

24°

-

9

Augusti

61%

25°

-

9

September

48%

26°

-

11

Oktober

46%

26°

-

16

November

49%

28°

-

17

December

41%

28°

-

20