Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

27°

-

21

Februari

37%

28°

-

19

Mars

40%

27°

-

16

April

45%

26°

-

10

Maj

46%

24°

-

8

Juni

48%

23°

-

7

Juli

49%

23°

-

7

Augusti

47%

24°

-

6

September

39%

25°

-

8

Oktober

37%

25°

-

14

November

37%

26°

-

15

December

30%

26°

-

19