Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

-

23

Februari

51%

28°

-

20

Mars

55%

28°

-

18

April

61%

26°

-

11

Maj

66%

24°

-

10

Juni

64%

22°

-

8

Juli

69%

23°

-

9

Augusti

68%

24°

-

9

September

53%

25°

-

11

Oktober

51%

26°

-

16

November

52%

27°

-

17

December

45%

27°

-

21