Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

31°

-

17

Februari

53%

31°

-

15

Mars

58%

31°

-

13

April

62%

30°

-

6

Maj

66%

28°

-

4

Juni

67%

27°

-

3

Juli

71%

28°

-

3

Augusti

65%

30°

-

2

September

54%

31°

-

4

Oktober

54%

31°

-

10

November

55%

31°

-

12

December

42%

29°

-

15