Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

26°

-

24

Februari

38%

27°

-

21

Mars

38%

27°

-

19

April

41%

25°

-

13

Maj

45%

23°

-

12

Juni

46%

21°

-

10

Juli

48%

21°

-

11

Augusti

44%

22°

-

10

September

35%

23°

-

13

Oktober

34%

24°

-

18

November

35%

25°

-

19

December

31%

26°

-

23