Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

27°

-

25

Februari

40%

27°

-

22

Mars

41%

27°

-

20

April

44%

24°

-

14

Maj

48%

22°

-

13

Juni

47%

21°

-

10

Juli

51%

21°

-

12

Augusti

47%

22°

-

11

September

37%

23°

-

14

Oktober

36%

24°

-

19

November

38%

25°

-

19

December

34%

26°

-

24