Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

27°

-

25

Februari

39%

27°

-

22

Mars

39%

26°

-

20

April

42%

24°

-

14

Maj

45%

22°

-

13

Juni

45%

21°

-

11

Juli

48%

21°

-

12

Augusti

44%

22°

-

12

September

35%

23°

-

15

Oktober

34%

24°

-

19

November

36%

25°

-

19

December

33%

26°

-

24