Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

28°

-

21

Februari

43%

28°

-

19

Mars

49%

28°

-

16

April

52%

27°

-

10

Maj

53%

24°

-

9

Juni

55%

23°

-

7

Juli

57%

24°

-

8

Augusti

57%

25°

-

7

September

46%

26°

-

9

Oktober

43%

26°

-

15

November

45%

27°

-

16

December

36%

27°

-

19