Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

28°

-

23

Februari

48%

28°

-

20

Mars

54%

28°

-

18

April

58%

26°

-

12

Maj

60%

24°

-

11

Juni

60%

23°

-

9

Juli

65%

23°

-

10

Augusti

65%

24°

-

9

September

50%

25°

-

11

Oktober

48%

26°

-

16

November

51%

27°

-

17

December

42%

27°

-

21