Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

29°

-

17

Februari

43%

30°

-

15

Mars

49%

30°

-

13

April

53%

28°

-

6

Maj

55%

27°

-

4

Juni

56%

25°

-

4

Juli

58%

26°

-

3

Augusti

54%

28°

-

3

September

46%

29°

-

4

Oktober

46%

29°

-

10

November

46%

29°

-

12

December

35%

28°

-

15